Vitenskapelig artikkel

Benchmark workshop for Barents Sea and Faroese stocks (WKBARFAR 2021)

Howell, Daniel; Berg, Erik; Bernreuther, Matthias; Bogstad, Bjarte; Breivik, Olav Nikolai Risdal; Chetyrkin, Anatoly; Dingsør, Gjert Endre; Eidset, Elise; Fall, Johanna Jennifer Elisabeth; Gjøsæter, Harald; Johansen, Torild; Korsbrekke, Knut; Kovalev, Yuri A.; Nielsen, Anders; Nedreaas, Kjell Harald; Ofstad, Lise Helen; Ono, Kotaro; Perez-Rodriguez, Alfonso; Reecht, Yves; Russkikh, Alexey; Seim, Silje Elisabeth; Steingrund, Petur; Vasilyev, Dmitri; Yaragina, Natalia A.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: ICES Scientific Reports, vol. 3, 2021

Utgave: 21

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 2618-1371

Lenker:
DOI: doi.org/10.17895/ices.pub.7920