Vitenskapelig artikkel

Effective uncertainty visualization for aftershock forecast maps

Schneider, Max; McDowell, Michelle; Guttorp, Peter; Ashley Steel, Steel; Fleischhut, Nadine

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Natural Hazards and Earth System Sciences, vol. 22, p. 1499–1518–19, 2022

Utgivere: European Geosciences Union (EGU)

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1561-8633
Elektronisk: 1684-9981

Lenker:
DOI: doi.org/10.5194/nhess-22-1499-2022