Publikasjoner:

72 treff i publikasjoner

Publikasjon

År

Kategori

2020

Vitenskapelig artikkel

2020

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

2019

Vitenskapelig foredrag

2017

Populærvitenskapelig artikkel

2017

Vitenskapelig foredrag

2017

Vitenskapelig foredrag

2017

Vitenskapelig foredrag

2017

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

2014

Vitenskapelig artikkel

2012

Vitenskapelig artikkel

2012

Populærvitenskapelig foredrag

2012

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie

2012

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2009

Populærvitenskapelig foredrag