The BETA project

  • Peter Jensen
  • Kristen Nygaard

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: Report at the Norwegian Computing Center (558)
  • År: 1976
  • Utgave: 558
  • Antall sider: 12
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 82-539-0065-1