Rapport

HIT - Forprosjektrapport fra instituttprosjektet 'IT i Hjemmet'

Bergan, Marius; Eide, Jan-Olav; Leister, Wolfgang; Løbersli, Frode; Solheim, Ivar; Thoresen, Kari

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: Report at the Norwegian Computing Center 933

År: 1998

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 82-539-0416-9