En Bayesiansk metaanalyse av effekten av to blodtrykkssenkende midler, ACE hemmere og Kalsium antagonister, på hjerneslag, hjerteinfarkt og hjertesvikt

Publikasjonsdetaljer

  • Arrangement: Det Norske statistikermøtet i Ulvik, 2001
  • År: 2001