Vitenskapelig foredrag

En Bayesiansk metaanalyse av effekten av to blodtrykkssenkende midler, ACE hemmere og Kalsium antagonister, på hjerneslag, hjerteinfarkt og hjertesvikt

Aursnes, Ivar Andreas; Natvig, Bent; Gåsemyr, Jørund Inge; Tvete, Ingunn Fride

Publikasjonsdetaljer

Arrangement: Det Norske statistikermøtet i Ulvik, 2001 ()

Dato: 1. juni 2001 –29. november 2023

År: 2001