Uncertainty modelling og the Ormen Lange gas reservoir: Technical documentation

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAND/07/03)
  • År: 2003
  • Utgave: SAND/07/03
  • Antall sider: 40