Publikasjoner:

87 treff i publikasjoner

Publikasjon

År

Kategori

2016

Rapport

2014

Vitenskapelig artikkel

2010

Rapport

2009

Populærvitenskapelig foredrag

2008

Populærvitenskapelig foredrag

2007

Rapport

2005

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel