Vitenskapelig artikkel   2007

Dahle, Pål; Helgaker, Trygve; Jonsson, Dan; Taylor, Peter R.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift:

Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP, vol. 24, p. 3112–3126–15, lørdag 16. juni 2007

Utgiver:

Royal Society of Chemistry (RSC) Publishing

Internasjonale standardnumre:

Trykt: 1463-9076
Elektronisk: 1463-9084

Lenker:

FULLTEKST: http://publications.nr.no/4637/Dahle_-_Accurate_quantum-chemical_calculations_using_Gauss.pdf