Uncertainty modelling og the Vilje oil reservoir usign the Horizon program

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAND/06/04)
  • År: 2004
  • Utgave: SAND/06/04
  • Antall sider: 35