• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 1271 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Jeremie Thiebaud; Eyvind Aker; Heidi Kjønsberg; Consistent porosity prediction using a probabilistic litho-facies inversion 2024. Vitenskapelig foredrag

Solveig Engebretsen; Effekt av rensefisk mot lakselus 2024. Vitenskapelig foredrag

Marthe Elisabeth Aastveit; Thordis Linda Thorarinsdottir; Frank Alexander Lenkoski; Johan Pensar; Demand changes over time in the short-term rental markets 2024. Vitenskapelig foredrag

Silius Mortensønn Vandeskog; Postprocessing posteriors based on misspecified likelihoods 2024. Vitenskapelig foredrag

Habtamu Abie; Enablers of digital trust, security and safety in critical sectors 2024. Vitenskapelig foredrag

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Digital kompetanse i NBFs Synslikestillingsbarometer and beyond 2024. Vitenskapelig foredrag

Ivar Rummelhoff; Thor O. Kristoffersen; Bjarte Mayanja Østvold; Reproducible preservation of databases through executable specifications 2024. Vitenskapelig foredrag

Bjarte Mayanja Østvold; Finding privacy-relevant source code 2024. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Explainable AI: Counterfactual Explanations 2024. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Explainable AI: Shapley values 2024. Vitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Explainable AI: Global explanations 2024. Vitenskapelig foredrag

Olav Nikolai Risdal Breivik; Anders Nielsen; ​Statistical foundation for stock assessment​ 2023. Vitenskapelig foredrag

Olav Nikolai Risdal Breivik; Anders Nielsen; ​​​A practical course in selecting configurations for the state space assessment model SAM​​ 2023. Vitenskapelig foredrag

Kasper Hancke; Anders Gjørwad Hagen; TA Johansen; J Garrett; Arnt Børre Salberg; et al. Drones for mapping benthic habitats and the SeaBee Infrastructure. 10.05.2023. Oral presentation. https://geohab.org/wp-content/uploads/2023/05/GeoHab2023_proceedings.pdf , 2023. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Inkluderende reiseliv: Hva sier forskningen? Resultater fra et prosjekt 2023. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Teknologi: Løsning eller oppskrift på utenforskap? , 2023. Vitenskapelig foredrag

Odd Arne Rognli; Trygve S. Aamlid; Muath K Alsheikh; Helga Amdahl; Sigridur Dalmannsdottir; et al. Securing adaptation of timothy cultivars under climate change and during seed multiplication 2023. Vitenskapelig foredrag