• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 394 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Kjersti Aas; Modellering av total økonomisk kapital 2006. Populærvitenskapelig foredrag

Xeni Kristine Dimakos; Anders Løland; Ikke løgn og forbannet løgn, men en innføring i statistisk metode 2006. Populærvitenskapelig foredrag

Xeni Kristine Dimakos; Anders Løland; Ikke løgn og forbannet løgn, men en innføring i statistiske begreper i forskningen 2006. Populærvitenskapelig foredrag

Wolfgang Leister; Do we need Security Research for VoIP products? , 2006. Populærvitenskapelig foredrag

Xeni Kristine Dimakos; Anders Løland; Kjersti Aas; STK 4520 Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium 2006. Populærvitenskapelig foredrag

Marit Holden; Ola Haug; Arnoldo Frigessi; Finding differentially expressed genes from microarray data 2006. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Modellering av totalrisiko 2006. Populærvitenskapelig foredrag

Anders Løland; Introduksjon til R 2006. Populærvitenskapelig foredrag

Xeni Kristine Dimakos; Anders Løland; Innføring i statistisk metode 2006. Populærvitenskapelig foredrag

Roar Hoff; Anders Øksendal; Kjersti Aas; DnB NORs totalrisikomodell 2006. Populærvitenskapelig foredrag

Lars Holden; Synspunkter på eVITA programmet 2005. Populærvitenskapelig foredrag

Åsmund Skomedal; Elektroniske spor - og personvern , 2005. Populærvitenskapelig foredrag

Åsmund Skomedal; Hvem er på sporet av deg? , 2005. Populærvitenskapelig foredrag

Ingrid Hobæk Haff; Magne Aldrin; Modellering av luftforurensning som funksjon av trafikkvolum og meteorologi 2005. Populærvitenskapelig foredrag

Geir Storvik; Hvorfor Data + Data = Sant - Fra telling av fisk til DNA-profiler av voldsmenn 2005. Populærvitenskapelig foredrag

Marit Holden; Funksjonell genomforskning, bioinformatikk og statistikk 2005. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Tunghalede og skjeve fordelinger og avhengighetsstrukturer 2005. Populærvitenskapelig foredrag

Wolfgang Leister; HikerNet - prinsipp, simulering og applikasjoner , 2005. Populærvitenskapelig foredrag

Marit Holden; Anders Løland; Linda Reiersølmoen Neef; Ola Haug; Arnoldo Frigessi; Statistics and Bioinformatics 2005. Populærvitenskapelig foredrag

Marit Holden; Course in statistics for molecular biologists 2004. Populærvitenskapelig foredrag