• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 394 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Kjersti Aas; Modellering av totalrisiko 2004. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; Xeni Kristine Dimakos; Hvordan korrelere kvantiler (VaR) fra flere ulike fordelinger? 2004. Populærvitenskapelig foredrag

Kjersti Aas; The importance of modelling correlations and stochastic volatility correctly 2003. Populærvitenskapelig foredrag

Lars Holden; Beregningsorientert matematikk ved Norsk Regnesentral 2003. Populærvitenskapelig foredrag

André Teigland; Kjersti Aas; Sucessful price modelling and risk management for changig energy markets 2003. Populærvitenskapelig foredrag

Marit Holden; Klustring av mikromatrisedata 2002. Populærvitenskapelig foredrag

Line Eikvil; Gjenkjenning av ansikter 2001. Populærvitenskapelig foredrag

Line Eikvil; 2001: Hvor godt kan HAL se ? 2001. Populærvitenskapelig foredrag

Knut Holmqvist; Infrastruktur for kunnskapsledelse, læring og kunnskapsdeling 2001. Populærvitenskapelig foredrag

Wolfgang Leister; Eine multimedia-architektur für PDAs 2000. Populærvitenskapelig foredrag

Knut Holmqvist; Databaser i paralellpublisering 2000. Populærvitenskapelig foredrag

Knut Holmqvist; Databaser i grafisk bransje 2000. Populærvitenskapelig foredrag

Knut Holmqvist; Mester/svenn-pedagogikk som grunnlag for nettbasert læring 2000. Populærvitenskapelig foredrag

Knut Holmqvist; Nemlig Nettbasert læring 2000. Populærvitenskapelig foredrag