• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 394 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Anders Løland; Stage talk/discussion 2018. Populærvitenskapelig foredrag

Gunnhildur Högnadóttir Steinbakk; Career Night for future research scientists 2018. Populærvitenskapelig foredrag

Lars Holden; En instituttpolitikk som løser samfunnsutfordringer 2018. Populærvitenskapelig foredrag

Anders Løland; Vitneforklaring vedrørende rapporter om simuleringseksperimenter 2018. Populærvitenskapelig foredrag

Anders Løland; Stordataanalyse + anonymisering = personvernvennlig analyse? 2018. Populærvitenskapelig foredrag

Ingunn Fride Tvete; Noen helseregisteranalyser 2018. Populærvitenskapelig foredrag

Line Eikvil; Intelligent og automatisk bildeanalyse med deep learning 2018. Populærvitenskapelig foredrag

Anders Løland; Big Data eller Big Insight? – utfordringer, fallgruver og løsninger 2018. Populærvitenskapelig foredrag

Hanne Therese Wist Rognebakke; Kristoffer Herland Hellton; Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse 2018. Populærvitenskapelig foredrag

Anders Løland; Kristoffer Herland Hellton; Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte 2018. Populærvitenskapelig foredrag

Pierre Lison; SAFERS: Talegjenkjenning og maskinlæring for nødmeldetjenester , 2018. Populærvitenskapelig foredrag

Anders Løland; FmhDND: Datatilsynets rapport om kunstig intelligens og personvern 2018. Populærvitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Universell utforming i alle emner , 2017. Populærvitenskapelig foredrag

Aleksander Bai; Hvordan sørge for at ikke bare superstjerner kan bruke din applikasjon 2017. Populærvitenskapelig foredrag

Anders Løland; Big Data eller Big Insight? – Utfordringer, fallgruver og løsninger 2017. Populærvitenskapelig foredrag

Lars Holden; Langsiktig ta-hjem-melding 2017. Populærvitenskapelig foredrag

Anders Løland; Vitneforklaring vedrørende rapport om DNB Norge 2017. Populærvitenskapelig foredrag

Anders Løland; Kristoffer Herland Hellton; Statistisk metode på 360 minutter – fra det enkle til det avanserte 2017. Populærvitenskapelig foredrag

Lars Holden; Hvordan påvirker og forandrer digitaliseringen forskningen? 2017. Populærvitenskapelig foredrag

Anders Løland; Debatt: Valg 2017 - Hva skjer nå? 2017. Populærvitenskapelig foredrag