• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 10 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Prosjektside: Robotstøttet læring for barn i autismespekteret , 2021. Nettsider (opplysningsmateriale)

Efficient Web Accessibility Testing , 2014. Nettsider (opplysningsmateriale)

Statistikk over digitale hjelpemidler , 2014. Nettsider (opplysningsmateriale)

Håndbok i testing av websider med hjelpemiddelprogramvare , 2014. Nettsider (opplysningsmateriale)

Virtuell hjelpemiddellab , 2014. Nettsider (opplysningsmateriale)

Getting started with MobileSage , 2014. Nettsider (opplysningsmateriale)