Volund: Deteksjon av injektitter med PCube

Vi har på oppdrag fra Aker BP invertert seismiske data fra Volund som er karakterisert med oljeførende sandinjektitter. Sandinjektittene er omsluttet av skifer og Volundfeltet tilhører gruppen av såkalte tertiære dypmarine reservoarer i Nordsjøen.

Den komplekse strukturen av injektitter ble godt avbildet med både PCube og PCube+ algoritmene. Figure 1 viser et snitt av resultatene før og etter inversjonen med PCube+ mens kartet i Figur 2 viser maksimal sannsynlighet for hydrokarboner med PCube og PCube+. PCube+ algoritmen ser ut til å gi et skarper omriss av feltet og generelt høyere maksimal sannsynlighet for olje enn PCube. Ekstra geologisk informasjon i prior modellen i PCube+ fører ofte til skarpere resultater enn det PCube oppnår.

Figur 1: Før (over) og etter (under) inversjon av PCube+. Oljeførende sandinjektitter er markert med rosa farge
Figur 2: Kart som viser maksimal sannsynlighet for hydrokarboner. Omrisset av Volund feltet er tydelig i kartene.