Tjenester

Tjenesteytende sektor omfatter næringsvirksomhet med stor spennvidde. Det gjelder også en del av de bransjene vi jobber for.

Eksempler på dette er:

  • Beregning av andelen PET-flasker og aluminiumsbokser som samles inn for Infinitum AS
  • Maskinlæring for adaptive e-bøker med Terp AS
  • Språkteknologi for IT-sikkerhet eller industrielle data
  • Statistiske modeller for deteksjon av anomalier og prosessendringer fra sensordata gjennom forskningssenteret BigInsight

Anvendelsene kan være svært forskjellige, men fellestrekket er at vår metodiske verktøykasse alltid kommer til nytte.

Aktuelle prosjekter