Fant 6453 publikasjoner. Viser side 314 av 323:

  • Spesifiser kategori

  • Prioritering

Publikasjon
År
Utgiver
Kategori

Siktforhold på Stikkvannskollen, Hurum

Aldrin, Magne Tommy; Bølviken, Erik

1990

Norsk Regnesentral

Elektronisk informasjon fra staten til publikum

Espeli, Tron; Heim, Jan; Maartmann-Moe, Erling; Solheim, Ivar

1990

A class of N non-linear hyperbolic conservation laws

Holden, Lars; Høegh-Krohn, Raphael

1990

Academic Press

Semi-automatic revision of topographic maps

Solberg, Rune; Giffen, Margaret Christine Robb; Fiskum, Sonja Irene

1990

Recognition of handwritten symbols

Taxt, Torfinn; Hjort, Nils Lid; Eikvil, Line

1990

Interworking between ISO connection-less and connection-oriented networks through use of ISO TR 10172

Ølnes, Jon; Grimstad, Terje; Johansen, Gunnar; Litleré, Arne; Weisteen, Katrine

1990

Norsk Regnesentral

1990

Norsk Regnesentral

Automatisk avlesing av målebrev

Eikvil, Line; Koren, Hans

1990

Norsk Regnesentral

ODA på CeBIT'90

Hannemyr, Gisle; Larsen, Hanne; Lillevold, Erik; Ivarsøy, Geir

1990

Ukjent

Publikasjon
År
Utgiver
Kategori