Publikasjoner

  • Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 6721 publikasjoner funnet
  • Utgiver
Utgiver Norsk Regnesentral

Knut Helge Bråten; Knut Hektoen Moen; Rune Solberg; En analyse av GOP-300 og TERAGON-4000 1986. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjell Stordal; Lars Holden; Traffic forecasting models based on top down and bottum up procedures 1985. Vitenskapelig foredrag

Nils Lid Hjort; Erik Mohn; Geir Storvik; Contextual classification of remotely sensed data, based on an autocorrelation model Ukjent, 1985. Fagartikkel

Erling Maartmann-Moe; Hans Koren; Optiske disker 1985. Vitenskapelig foredrag

Hans Koren; Optical disks 1985. Vitenskapelig foredrag

Kari Thoresen; Bruk av EDB i arbeidslivet 1985. Vitenskapelig foredrag

Marit Holden; Bevisføring i klassisk logikk anvendt innenfor en logikk for systemspesifikasjon Cand. Scient thesis, 1985. Fagartikkel

Kari Thoresen; Forskjellige perspektiver på datasystemer Nytt om Kvinneforskning, (ISSN 0333-0265 ), 1985. Vitenskapelig artikkel

Thomas Bjerch; Lars Holden; Henning Omre; Bjørn H. Sollie; Geostatistiske metoder i reservoarbeskrivelse. Sluttrapport fra forprosjektet 1985. Rapport

Ole-Johan Dahl; Bjørn Myhrhaug; Kristen Nygaard; SIMULA 67. Common Base Language (ISSN 82-539-0225-5 ), , 1984. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Henning Omre; Lars Holden; Surface modelling merging subjective and objective information 1984. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Peter Jensen; Kristen Nygaard; The BETA project (ISSN 82-539-0065-1 ), 1976. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Erik Holbæk-Hanssen; Petter Håndlykken; Kristen Nygaard; System description and the Delta language 1975. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral