– Det er viktig at de beste miljøene i Norge jobber sammen

 

Norsk Regnesentral har blitt en del av Norwegian Open AI Lab. – Vi er både konkurrenter i samme marked og samarbeidspartnere, og det driver området fremover. Det er viktig at de beste miljøene i Norge jobber sammen og utvikler AI i fellesskap, sier André Teigland, assisterende direktør ved NR. 

Norsk Regnesentral er, sammen med Norges Handelshøyskole, Sticos, Trønderenergi, noen av de nye partnerne som ble annonsert under konferansen “AI Challenge –  the future of artificial intelligence” i går.

Norwegian Open AI Lab er et forskningssenter ved NTNU som forsker på kunstig intelligens, big data og nærliggende teknologier. Senteret ble etablert i 2017 sammen med Telenor og Sintef, under navnet Telenor- NTNU AI Lab. Siden oppstarten er listen over partnere utvidet, og navnet endret til Norwegian Open AI Lab (NAIL), for å synliggjøre ambisjonen om å være et åpent og inkluderende initiativ. 

Ny spisskompetanse

– Våre nye partnere vil bidra med spisskompetanse og lang erfaring innen en rekke områder som vil styrke Norwegian Open AI Lab. De vil bidra med nye perspektiver, applikasjonsområder og utfordringer fra flere fagområder og sektorer. De vil utfylle kunnskapen og kompetansen som vi allerede sitter på, og gjøre fagmiljøet vårt enda sterkere, sier Ole Jakob Mengshoel, direktør for NAIL.

– Partnerne i dette samarbeidet supplerer hverandre, og vi i NR er tydelige på at vår ambisjon er å opprettholde og styrke vår posisjon i det kommersielle oppdragsmarkedet. NRs tyngde er statistisk modellering og maskinlæring. Dette er kjernen i moderne AI-løsninger, sier Teigland.

Norsk Regnesentral er aktiv i flere samarbeid på AI-feltet som Startuplab og NAINE, og leder også BigInsight.