– Godt å se at funnene mine kan få nytteverdi

Før jul fullførte Solveig Engebretsen doktorgraden sin der hun blant annet ser på hvordan influensa smitter i Bangladesh. Lite visste hun at arbeidet hennes kun noen måneder senere skulle videreutvikles og brukes til å beregne smittespredning her hjemme.

Nå har Folkehelseinstituttet gitt den unge forskeren, som til daglig jobber ved Norsk Regnesentral, i oppdrag å utvikle en modell som kan framskrive ulike scenarier for en eventuell videre spredning av det nye Korona-viruset i Norge.

Forsker Solveig Engebretsen, Norsk Regnesentral

Hvordan opplever du å skulle jobbe med noe som er så aktuelt?

– Det er en fin bekreftelse på at det jeg gjorde under doktorgraden min har nytteverdi utover det akademiske, og at arbeidet er så relevant såpass kort tid etter avhandlingen. Det er godt å se at det blir tatt i bruk i praksis.

Hva skal modellene du jobber med brukes til?  

– Simuleringene fra modellen skal brukes til å se på ulike scenarier, med den hensikten å kunne forbedre beredskapsplanleggingen, slik at man forhåpentligvis kan redusere smitte. Simuleringene vil også hjelpe oss å forstå mer spesifikt hvordan smittespredning foregår i Norge, noe som vil kunne komme godt med i både denne og mulige fremtidige epidemier.

Hvordan kan mobildata hjelpe deg i dette arbeidet?

– Vi bruker anonymiserte og aggregerte mobildata for å få sanntidsestimater på hvor folk reiser. Vi antar at viruset vil spre seg fra kommune til kommune via folk som reiser og bærer med seg smitte, og ved hjelp av mobildataene kan vi dermed predikere hvordan smitten typisk vil spre seg mellom kommuner. 

Hvor langt har dere kommet?

– Akkurat nå har vi gjort de første kjøringene av modellen, og håper vi snart kan gi estimater på når vi forventer å se mange tilfeller i de ulike kommunene. Da kan disse tallene brukes for ressursplanlegging i helsevesenet.

Prosjektet er et samarbeid mellom UiO, Folkehelseinstituttet, Telenor og Norsk Regnesentral.