Holden gjenvalgt som styreleder for FFA

Lars Holden er gjenvalgt som styreleder av Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA), en samarbeidsorganisasjon for mange selvstendige forskningsinstitutter.

Lars Holden er til daglig administrerende direktør for Norsk Regnesentral (NR), og valget er en anerkjennelse av NR som forskningsmiljø.

Vervet gir Norsk Regnesentral en betydelig profilering og et viktig kontaktnett, mener Holden:

– Flesteparten av NRs forskningsprosjekter skjer i samarbeid med andre forskningsmiljøer, da er det en fordel med et stort kontaktnett i alle deler av forskningssystemet.

Unik innsikt

Han mener styrelederjobben gir en spesiell kunnskap om forskningssektoren.

– En vesentlig del av styrejobben er kontakt med andre forskningsmiljøer både i instituttsektoren og UH-sektoren, Forskningsrådet, departementer og møter med regjeringen og Stortinget. Jeg får en unik innsikt i bevilgninger fra Forskningsrådet og departementer, samt erfaringer fra samarbeid mellom ulike organisasjoner og forskningsetikk, sier Holden.

Norsk Regnesentral jobber med metodeutvikling innen statistikk og IKT, som brukes innen mange ulike anvendelser.

Holden er valgt for en ny periode på to år. I tillegg til styreledervervet i FFA er Holden er medlem av Forskningsrådet porteføljestyre for Muliggjørende teknologier, som ble oppnevnt tidligere i vår.