Bildeanalyse i vinden

Line Eikvil, forskningsleder for bildeanalyse og maskinlæring, merker godt at det er stor etterspørsel etter kompetansen avdelingen hennes sitter på. I sommer dro avdelingen i havn det som etter sigende er en av de en mest tydelige SFI-tildelingene på lenge. Nå trenger hun flere forskere:

Line Eikvil leder gruppen som jobber med maskinlæring og bildeanalyse
Line Eikvil leder gruppen som jobber med maskinlæring og bildeanalyse i NR, og er nå også nestleder av det nye forskningssenteret.

– Det er mange spennende oppgaver som ligger foran oss. Særlig nå når vi står foran oppstarten av Visual Intelligence som er et av Forskningsrådets nye sentre for forskningsdrevet innovasjon. Målet er å utnytte kunstig intelligens til å løse utfordrende problemer innenfor sektorer som medisin, marin, energi og jordobservasjon.

«Visual Intelligence» er et samarbeid mellom NR og universitetene i Tromsø og Oslo som skal utvikle nye metoder for analyse av komplekse bildedata. NR har jobbet med bildeanalyse og maskinlæring i over 30 år, og har god erfaring med å bruke bildeanalyse i praksis i hele denne perioden. Eikvil ser at dyp læring står for en stor del av gjennombruddet på området:

– Metoder for dyp læring har gjort at oppgaver som var vanskelig å få til med bildeanalyse for kun noen år siden, nå i større grad kan løses. Vi får flere oppdrag og trenger flere folk.

Ansetter flere

Det metodiske gjennombruddet kom ved utvikling av algoritmer for dyp læring sammen med kraftigere datamaskiner og mer data, som har gitt en eksponentiell vekst i bruk av metodene og varianter av algoritmene.

– Det er et gjennombrudd som få andre fagområder opplever, og åpner for mange nye anvendelser, forteller Lars Holden, administrerende direktør i Norsk Regnesentral.

– Siden NR har vært det nasjonalt ledende miljøet i fagområdet i hele perioden, så har vi fulgt denne utviklingen tett. Nå kan vi løse problemer vi bare kunne drømme om for noen år siden. NR bruker metodene på svært mange nye anvendelser, og det har gitt NR mange spennende nye prosjekter, bl.a. deltakelse i 4 nye SFIer og en rekke prosjekter for private og offentlige oppdragsgivere. Og det gjør at vi nå kan ansette en rekke nye personer innen området og kan fortsette å være det ledende fagmiljøet i Norge på området.

Jobbannonsen finner du her