Skal videreutvikle visuell intelligens

I dag ble Visual Intelligence åpnet, et forskningssenter som skal videreutvikle dyp læring fra bilder med kunstige nevrale nettverk.

Line Eikvil leder gruppen som jobber med maskinlæring og bildeanalyse i NR, og er nå også nestleder av det nye forskningssenteret.

NR har jobbet med bildeanalyse og maskinlæring i over 30 år, og har god erfaring med å bruke bildeanalyse i praksis. Line Eikvil, forskningsleder i NR, er en av to nestledere ved det nye senteret. Hun ser at dyp læring står for en stor del av gjennombruddet på området:

Tverrfaglig

– Metoder for dyp læring har gjort at oppgaver som var vanskelig å få til med bildeanalyse for kun noen år siden, nå i større grad kan løses. Forskningssenteret skal jobbe tverrfaglig, og målet er å bruke kunstig intelligens til å løse utfordrende problemer innenfor sektorer som medisin, marin, energi og jordobservasjon.

Visual Intelligence er et av Forskningsrådets nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), og er et samarbeid mellom Norges arktiske universitet i Tromsø, Universitetet i Oslo og Norsk Regnesentral (NR). For NR betyr senteret en tildeling på i overkant av 45 milllioner kroner over en periode på åtte år.

Les mer om åpningen av det nye forskningssenteret