Seniorforsker

Fredrik Andreas Dahl

Prosjekter

Bildet viser et røntgenbilde av et bryst. Her illustreres to-trinns modellen som finner kreft. Den første modellen plukker ut det røde kvadratet som mistenkelig område og den andre finner kreften.
  • Jordobservasjon og Bildeanalyse
  • Bildeanalyse

Pålitelig KI til mammografiundersøkelser

Publikasjoner

  • 17 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Fredrik Andreas Dahl; Olav Brautaset; Marit Holden; Line Eikvil; Marthe Larsen; et al. A two-stage mammography classification model using explainable-AI for ROI detection Nordic Machine Intelligence (NMI), vol. 3, pp. 7 , (ISSN 2703-9196 2703-9196 ), doi: https://doi.org/10.5617/nmi.10459 , 2023. Vitenskapelig artikkel

Fredrik Andreas Dahl; Ragnar Hauge; Bjarte M. Østvold; Sjakkjuks 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Fredrik Andreas Dahl; Line Eikvil; Amund Hansen Vedal; Training GCN on breast positioning using partially annotated mammograms 2023. Vitenskapelig foredrag

Fredrik Andreas Dahl; Marit Holden; Olav Brautaset; Line Eikvil; Utilizing earlier images in mammography cancer detection 2023. Poster

Fredrik Andreas Dahl; Line Eikvil; Amund Hansen Vedal; Training GCN on breast positioning using partially annotated mammograms 2023. Poster

Meetali Kakad; Martin Utley; Fredrik Andreas Dahl; Using stochastic simulation modelling to study occupancy levels of decentralised admission avoidance units in Norway Health Systems, vol. 12, pp. 317 331 , (ISSN 2047-6965 2047-6973 ), doi: https://doi.org/10.1080/20476965.2023.2174453 , 2023. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Taylor & Francis

Fredrik Andreas Dahl; Amund Hansen Vedal; Line Eikvil; Analyzing breast positioning in mammograms with graph convolutional networks 2022. Vitenskapelig foredrag

Lene Berge Holm; Andre Rognes; Fredrik Andreas Dahl; The FLIPPED STEP study: A randomized controlled trial of flipped vs. traditional classroom teaching in a university-level statistics and epidemiology course International Journal of Educational Research Open, vol. 3, pp. 0 , (ISSN 2666-3740 2666-3740 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2022.100197 , 2022. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Elsevier

Loreta Skrebelyte Strøm; Ole Morten Rønning; Fredrik Andreas Dahl; Kjetil Steine; Harald Kjekshus; Prediction of occult atrial fibrillation in patients after cryptogenic stroke and transient ischaemic attack: PROACTIA Europace, vol. 24, pp. 1881 1888 7 , (ISSN 1099-5129 1532-2092 ), doi: https://doi.org/10.1093/europace/euac092 , 2022. Vitenskapelig artikkel

Fredrik Andreas Dahl; Marit Holden; Olav Brautaset; Line Eikvil; A two-stage mammography classification model using XAI for ROI detection 2022. Poster

Fredrik Andreas Dahl; Marit Holden; Olav Brautaset; Line Eikvil; A mammography classification model trained from image labels only Proceedings of the Northern Lights Deep Learning Workshop, (ISSN 2703-6928 ), doi: https://doi.org/10.7557/18.6244 , 2022. Vitenskapelig artikkel

Fredrik Andreas Dahl; Marit Holden; Olav Brautaset; Line Eikvil; Machine learning for screening mammography 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Line Eikvil; Fredrik Andreas Dahl; Marit Holden; Olav Brautaset; Solveig Hofvind; et al. Procedures for mammographic screening with machine learning 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Fredrik Andreas Dahl; Mathias Barra; Kashif Waqar Faiz; Hege Ihle-Hansen; Halvor Næss; et al. Stroke unit demand in Norway – present and future estimates BMC Health Services Research, vol. 22, pp. 10 , (ISSN 1472-6963 1472-6963 ), doi: https://doi.org/10.1186/s12913-021-07385-1 , 2022. Vitenskapelig artikkel

Utgiver BioMed Central (BMC)

Alba Ordonez; Amund Hansen Vedal; Fredrik Andreas Dahl; Line Eikvil; Explainability and uncertainty for classification of mammograms 2022. Poster

Fredrik Andreas Dahl; Marit Holden; Olav Brautaset; Line Eikvil; A mammography classification model trained from image labels only 2022. Poster

Ildikó Pilán; Pål Haugar Brekke; Fredrik Andreas Dahl; Tore Gundersen; Haldor Husby; et al. Classification of Syncope Cases in Norwegian Medical Records pp. 79 84 , doi: https://doi.org/10.18653/v1/2020.clinicalnlp-1.9 , 2020. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel