Hva kan vi lære av covid? Hvordan håndtere usikkerhet og åpenhet?

Hvordan håndterer vi i fellesskap at det alltid vil være usikkerhet knyttet til modeller? Hvordan manøvrerer vi i et landskap der det som er riktig i dag ikke nødvendigvis er rett i morgen?

Vi inviterer journalister, politikere, forskere og byråkrater til debatt om hvordan fakta får plass i offentligheten – i møte med følelser og forskjellige politiske hensyn. 

Deltakere:

  • Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet
  • Arnoldo Frigessi, professor, UiO
  • Solveig Engebretsen, forsker, Norsk Regnesentral 
  • Hallvard Sandberg, journalist, NRK
  • Per Anders Johansen, journalist, Aftenposten