Inversjon av geofysiske data

Geofysisk inversjon handler om å bruke matematiske metoder i kombinasjon med fysikk til å beregne bergartene sine fysiske egenskaper fra feltmålinger.

Typiske feltmålinger er seismiske og elektromagnetiske data som er relatert til henholdsvis akustiske og elektriske egenskaper til bergarten.

Geofysisk inversjon har tradisjonelt blitt behandlet som et deterministisk problem. Det er imidlertid flere usikkerhetsaspekter: Det er støy i dataene og begrensninger i frekvensinnholdet i signalet. Dette gjør det vanskelig å invertere direkte til de underliggende fysiske egenskapene.

Vi benytter en geostatistisk tilnærming for å behandle usikkerheten på en konsistent og robust måte når vi inverterer. I seismisk inversjon benytter vi bayesiansk statistikk til å estimere sannsynligheten for å finne bestemte bergarter eller fluider gitt de observerte dataene.