Publikasjoner

  • Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 6730 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Marthe Elisabeth Aastveit; ALM-modell for Fremtind - Versjon 5: Teknisk rapport for passivamodulen 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Arnt Børre Salberg; Izzie Yi Liu; Hege Gundersen; Kasper Hancke; Mapping kelp forests using multi-spectral drone images and convolution neural networks 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Digitalisering og e-Helse: universell utforming 2023. Faglig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Inkluderende reiseliv: Hva sier forskningen? Resultater fra et prosjekt 2023. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Teknologi: Løsning eller oppskrift på utenforskap? , 2023. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Tobba Sudmann; Undine Knarvik; Zada Pajalic; Tone Øderud; Drivers and barriers for use of assistive technology among children with autism and/or intellectual disabilities: Parents perspective pp. 248 250 3 , , 2023. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Joschua Thomas Simon-Liedtke; Till Halbach; The Multi-Color Contrast Checker (M3C) pp. 38 43 , , 2023. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Odd Arne Rognli; Trygve S. Aamlid; Muath K Alsheikh; Helga Amdahl; Sigridur Dalmannsdottir; et al. Securing adaptation of timothy cultivars under climate change and during seed multiplication 2023. Vitenskapelig foredrag

Odd Arne Rognli; Akhil Reddy Pashapu; Mallikarjuna Rao Kovi; Marit Jørgensen; Sigridur Dalmannsdottir; et al. Genetiske endringer i nord-norske timoteisorter over tid og ved oppformering på ulike breddegrader 2023. Vitenskapelig foredrag

Ragnar Hauge; Torstein Mæland Fjeldstad; Simultaneous inversion for LFCs, time shift and elastic parameters 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Torstein Mæland Fjeldstad; Heidi Kjønsberg; Charlotte Juliette Sanchis; Eilif Solberg; Eyvind Aker; PCube Benchmark: a comparison of the PCube algorithms 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Joschua Thomas Simon-Liedtke; Till Halbach; Universally Designed Augmented Reality (AR) for the School of the Future pp. 4 11 8 , , 2023. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Till Halbach; Anders U. Waldeland; Ingrid Utseth; Kristin Skeide Fuglerud; GB-prosjektet AI-basert UU-tilsyn 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Mye positivt for digitale synshemmede, men manglende universell utforming roter det til Forskersonen.no, 2023. Populærvitenskapelig artikkel

Till Halbach; IDA-prosjektet: Oversikt 2023. Faglig foredrag