Publikasjoner

  • Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 6730 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; RSM Versjon 5.0.2 Økonomisk scenariogenerator 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; RSM-Versjon 5.0.2 Teknisk Rapport 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Petter Abrahamsen; Uncertainty, probability and bad luck 2023. Faglig foredrag

Hanne Therese Wist Rognebakke; Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse og maskinlæring 2023. Faglig foredrag

Hanne Therese Wist Rognebakke; Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse og maskinlæring 2023. Faglig foredrag

Nora Røhnebæk Aasen; Olav Nikolai Breivik; Hanne Therese Wist Rognebakke; Punktestimat fra romlig modell som parameter i XGBoost modell 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Olav Nikolai Breivik; Sindre Vatnehol; Sigurvin Bjarnason; Hoskuldur Bjornsson; Gudmundur J. Òskarsson; Workshop on the assessment and management plan evaluation for Icelandic herring (WKICEHER) vol. 6, 2023. Rapport

Utgiver International Council for the Exploration of the Sea (ICES)

Øivind Due Trier; Anders U. Waldeland; Rune Solberg; Videreutvikling av skydeteksjon for SLSTR med dyp læring. Delprosjekt for snø og is i NVE Copernicus 2 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Anders Løland; Marit Holden; Michael Scheuerer; Smoothing of forward curves – 2023 update allowing for negative prices 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Anders U. Waldeland; Øystein Rudjord; Øivind Due Trier; Rune Solberg; Videreutvikling av snødekningsgrad for SLSTR med dyp læring. Delprosjekt for snø og is i NVE Copernicus 2 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Due Trier; Driftspilot veideteksjon. Metodeforbedringer i 2022 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Olav Nikolai Risdal Breivik; Anders Nielsen; ​Statistical foundation for stock assessment​ 2023. Vitenskapelig foredrag

Fredrik Andreas Dahl; Line Eikvil; Ingunn Fride Tvete; Pierre Lison; Ildikó Pilán; et al. Helse-effektivisering - et mulig satsningsområde for NR 2023. Rapport

Utgiver Norsk regnesentral

Olav Nikolai Risdal Breivik; Anders Nielsen; ​​​A practical course in selecting configurations for the state space assessment model SAM​​ 2023. Vitenskapelig foredrag

Øivind Due Trier; Bidrag til sluttrapport. FKB maskinlæring 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kristoffer Herland Hellton; Clara-Cecilie Günther; Anders Løland; Modell for valgprognoser – med resultater fra 2021-valget 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Habtamu Abie; Silvio Ranise; Luca Verderame; Enrico Cambiaso; Rita Maria Ugarelli; et al. CPS4CIP 2023 Preface - The 4th International Workshop on Cyber-Physical Security for Critical Infrastructures Protection Lecture Notes in Computer Science (LNCS), pp. 1 5 5 , (ISSN 0302-9743 1611-3349 ), doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-54129-2 , 2023. Leder

Utgiver Springer

Daniel Skryseth; Karthik Shivashankar; Ildikó Pilán; Antonio Martini; Technical Debt Classification in Issue Trackers using Natural Language Processing based on Transformers pp. 92 101 9 , doi: https://doi.org/10.1109/TechDebt59074.2023.00017 , 2023. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Fredrik Andreas Dahl; Olav Brautaset; Marit Holden; Line Eikvil; Marthe Larsen; et al. A two-stage mammography classification model using explainable-AI for ROI detection Nordic Machine Intelligence (NMI), vol. 3, pp. 7 , (ISSN 2703-9196 2703-9196 ), doi: https://doi.org/10.5617/nmi.10459 , 2023. Vitenskapelig artikkel