Fant 6293 publikasjoner. Viser side 3 av 315:

  • Spesifiser kategori

  • Prioritering

Publikasjon
År
Utgiver
Kategori

Estimating the effect of biofouling on ship shaft power based on sensor measurements

Bakka, Haakon Christopher; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Glad, Ingrid Kristine; Haff, Ingrid Hobæk; Vanem, Erik

2022

Taylor & Francis

Seismic Tiles with application to 4D

Fjeldstad, Torstein Mæland; Lilleborge, Marie; Nilsen, Carl-Inge Colombo; Sanchis, Charlotte Juliette; Hauge, Ragnar

2022

Norsk Regnesentral

PCube Hybrid

Fjeldstad, Torstein Mæland

2022

Norsk Regnesentral

Estimate Reservoir Properties

Kjønsberg, Heidi; Fjeldstad, Torstein Mæland; Hauge, Ragnar

2022

Norsk Regnesentral

Prediction of occult atrial fibrillation in patients after cryptogenic stroke and transient ischaemic attack: PROACTIA

Strøm, Loreta Skrebelyte; Rønning, Ole Morten; Dahl, Fredrik Andreas; Steine, Kjetil; Kjekshus, Harald

2022

Untraceable communication for privacy applications

Eskeland, Sigurd; Boudko, Svetlana

2022

Norsk Regnesentral

Impaired astrocytic Ca2+ signaling in awake-behaving Alzheimer’s disease transgenic mice

Åbjørsbråten, Knut Sindre; Skaaraas, Gry HE Syverstad; Cunen, Celine Marie Løken; Bjørnstad, Daniel Marelius; Binder, Kristin M Gullestad; Bojarskaite, Laura; Jensen, Vidar; Nilsson, Lars; Rao, Shreyas B.; Tang, Wannan; Hermansen, Gudmund Horn; Nagelhus, Erlend Arnulf; Ottersen, Ole Petter; Torp, Reidun; Enger, Rune

2022

AI/ML for 5G and Beyond Cybersecurity

Pirbhulal, Sandeep; Abie, Habtamu; Jullum, Martin; Nielsen, Didrik; Løland, Anders

2022

Norsk Regnesentral

2022

Norsk Regnesentral

Detection of nature interventions in Sentinel-2 images of Norway using U-Net

Trier, Øivind Due; Salberg, Arnt-Børre; Larsen, Ragnvald; Nyvoll, Ole Torbjørn

2022

2022

Norsk Regnesentral

Evaluering av effekten av ulike bekjempelses-strategier mot infeksiøs lakseanemi (ILA) ved hjelp av scenariosimulering

Aldrin, Magne Tommy; Huseby, Ragnar Bang; Jensen, Britt Bang; Jansen, Mona Dverdal

2022

2022

Norsk Regnesentral

Publikasjon
År
Utgiver
Kategori