Publikasjoner

  • Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 6627 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Gisela Petra Bøhm; Hans-Rudiger Pfister; Vanessa Ayres Pereira; Ingvar Tjøstheim; E-privacy concerns: A facet theoretical approach Journal of Risk Research, pp. 20 , (ISSN 1366-9877 1466-4461 ), doi: https://doi.org/10.1080/13669877.2023.2288012 , 2023. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Taylor & Francis

Rogelio Andrade Mancisidor; Michael Christian Kampffmeyer; Kjersti Aas; Robert Jenssen; Discriminative multimodal learning via conditional priors in generative models Neural Networks, vol. 169, pp. 417 430 13 , (ISSN 0893-6080 1879-2782 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.neunet.2023.10.048 , 2023. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Pergamon Press

Daniel Martin L Barker; Generalized focused inversion for PCube+ 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Arnt-Børre Salberg; Michael Christian Kampffmeyer; Trends in deep learning 2023. Vitenskapelig foredrag

Colleen Mortimer; Stefan Wunderle; Arnt-Børre Salberg; Carlo Marin; Snow ECV - Snow Cover Fraction 2023. Vitenskapelig foredrag

Arnt-Børre Salberg; Edward Fabian Meyer Bull; Alba Ordonez; Uncertainty in deep neural networks 2023. Vitenskapelig foredrag

Ingrid Aarnes; Data in abundance, but how do we turn it into information? 2023. Faglig foredrag

Pierre Lison; Venn med kunstig intelligens 2023. Intervju

Nicholas Thomas Walker; Stefan Ultes; Pierre Lison; Retrieval-Augmented Neural Response Generation Using Logical Reasoning and Relevance Scoring SemDial Proceedings, pp. 13 , (ISSN 2308-2275 2308-2275 ), , 2023. Vitenskapelig artikkel

Pierre Lison; Samia Touileb; Chat GPT egner seg dårlig til eksamenssensuren Morgenbladet, (ISSN 0805-3847 0806-2617 ), 2023. Kronikk

Ivar Rummelhoff; Thor O. Kristoffersen; Bjarte M. Østvold; O3.2-3: The DbSpec Executable Specification Language 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Thor O. Kristoffersen; Bjarte M. Østvold; Ivar Rummelhoff; O3.1: Process definition and guidelines for system decommissioning 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Audun Stolpe; Thor O. Kristoffersen; Bjarte M. Østvold; R2030: Digitaliseringsvennlig regelverk. Metoder for regelverksforenkling, med eksempler fra bruksforskriften 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Sigurd Eskeland; Private set intersection using RSA subgroups with constant-size encryptions pp. 7 , doi: https://doi.org/10.1109/PST58708.2023.10320182 , 2023. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Nils Olav Handegard; Leif Bildøy; Olav Brautaset; Tomasz Furmanek; Arne Johannes Holmin; et al. A story about data extraction and deep learning applied to fishery acoustic data 2023. Vitenskapelig foredrag

Olav Brautaset; Ingrid Utseth; Line Eikvil; Arnt-Børre Salberg; Nils Olav Handegard; Learning from weakly labelled marine acoustic data 2023. Vitenskapelig foredrag

Olav Brautaset; Ingrid Utseth; Line Eikvil; Arnt-Børre Salberg; Nils Olav Handegard; Learning from weakly labelled marine acoustic data 2023. Poster