Publikasjoner

  • Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 6719 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Solveig Engebretsen; Magne Tommy Aldrin; Nina Skorstad Iversen; Andreas R. Staven; Torvald Egeland; et al. The digestion time for salmon louse (Lepeophtheirus salmonis) in lumpfish (Cyclopterus lumpus) Aquaculture, vol. 578, (ISSN 0044-8486 1873-5622 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2023.740103 , 2024. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Elsevier

Audun Sektnan; Carl-Inge Colombo Nilsen; Eilif Solberg; SeisTiles Workflows: Short summary 2024. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Solveig Engebretsen; Magne Tommy Aldrin; Torvald Blikra Egeland; Albert Imsland; Silje Stensby-Skjærvik; et al. The digestion time for salmon louse (Lepeophtheirus salmonis) in lumpfish (Cyclopterus lumpus) Aquaculture, (ISSN 0044-8486 1873-5622 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2023.740103 , 2024. Fagartikkel

Utgiver Elsevier

Ingvar Tjøstheim; A Serious Game About Apps, Data-Sharing and Deceptive Design Communications in Computer and Information Science (CCIS), vol. 1936, pp. 332 343 12 , (ISSN 1865-0929 1865-0937 ), doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-48855-9_25 , 2024. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Springer
Utgiver Norsk regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Marthe Elisabeth Aastveit; Simuleringsmodell for innskuddsforpliktelser versjon III: Brukermanual 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; RSM Versjon 5.0.2 Økonomisk scenariogenerator 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; RSM-Versjon 5.0.2 Teknisk Rapport 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Petter Abrahamsen; Uncertainty, probability and bad luck 2023. Faglig foredrag

Hanne Therese Wist Rognebakke; Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse og maskinlæring 2023. Faglig foredrag

Hanne Therese Wist Rognebakke; Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse og maskinlæring 2023. Faglig foredrag

Nora Røhnebæk Aasen; Olav Nikolai Breivik; Hanne Therese Wist Rognebakke; Punktestimat fra romlig modell som parameter i XGBoost modell 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Olav Nikolai Breivik; Sindre Vatnehol; Sigurvin Bjarnason; Hoskuldur Bjornsson; Gudmundur J. Òskarsson; Workshop on the assessment and management plan evaluation for Icelandic herring (WKICEHER) vol. 6, 2023. Rapport

Utgiver International Council for the Exploration of the Sea (ICES)

Øivind Due Trier; Anders U. Waldeland; Rune Solberg; Videreutvikling av skydeteksjon for SLSTR med dyp læring. Delprosjekt for snø og is i NVE Copernicus 2 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Anders Løland; Marit Holden; Michael Scheuerer; Smoothing of forward curves – 2023 update allowing for negative prices 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Anders U. Waldeland; Øystein Rudjord; Øivind Due Trier; Rune Solberg; Videreutvikling av snødekningsgrad for SLSTR med dyp læring. Delprosjekt for snø og is i NVE Copernicus 2 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Øivind Due Trier; Driftspilot veideteksjon. Metodeforbedringer i 2022 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral