• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 1271 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Helge Holden; Lars Holden; On some recent results for conservation laws in one dimension 1988. Vitenskapelig foredrag

Håvard Hegna; Arbeidet i WG4 - directory på SC21, Sydney '88 1988. Vitenskapelig foredrag

Håvard Hegna; Presentation of the Yggdrasil project 1988. Vitenskapelig foredrag

Hans Koren; Automatic name placement 1988. Vitenskapelig foredrag

Geir-Harald Strand; CD-ROM. Efficient distribution of data to local planners 1987. Vitenskapelig foredrag

Rune Solberg; Ikke til å kjenne igjen 1987. Vitenskapelig foredrag

Kjell Stordal; Lars Holden; Traffic forecasting models based on top down and bottum up procedures 1985. Vitenskapelig foredrag

Erling Maartmann-Moe; Hans Koren; Optiske disker 1985. Vitenskapelig foredrag

Hans Koren; Optical disks 1985. Vitenskapelig foredrag

Kari Thoresen; Bruk av EDB i arbeidslivet 1985. Vitenskapelig foredrag