• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 1271 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Lars Holden; Geir Storvik; Development of DESIRE modelling tool 1990. Vitenskapelig foredrag

Helge Holden; Lars Holden; Nils Henrik Risebro; Some qualitative properties of 2x2 systems of conservation laws of mixed type 1989. Vitenskapelig foredrag

Kyrre Bratvedt; Frode Bratvedt; Christian Buchholz; Helge Holden; Lars Holden; et al. A reservoir simulator based on front tracking 1989. Vitenskapelig foredrag

Jan Ole Aasen; John K. Silseth; Kjetil B. Halvorsen; Lars Holden; Jan Høiberg; et al. A stochastic reservoir model and its use in evaluations of uncertainties 1989. Vitenskapelig foredrag

Lars Holden; Jan Ole Aasen; Jon Solseth; Kjetil B. Halvorsen; Henning Omre; Construction and use of a stochastic reservoir model 1989. Vitenskapelig foredrag

Petter Abrahamsen; Kjetil B. Halvorsen; Prediksjon av tilstedeværende hydrokarbonvolum 1989. Vitenskapelig foredrag

Håvard Hegna; Noen erfaringer med elektronisk post i PC-nett 1989. Vitenskapelig foredrag

Håvard Hegna; Søkelys på elektronisk post 1989. Vitenskapelig foredrag

Lars Holden; Helge Holden; Nils Henrik Risebro; A note on 2x2 systems of hyperbolic conservation laws 1989. Vitenskapelig foredrag

Lars Holden; Petroleumsrelatert forskning på Norsk Regnesentral 1989. Vitenskapelig foredrag

Geir-Harald Strand; A typology of Geographic Information Systems 1988. Vitenskapelig foredrag

Geir-Harald Strand; GIST - A gateway to GIS technology 1988. Vitenskapelig foredrag

Henning Omre; Kjetil B. Halvorsen; Lars Holden; Jan Høiberg; Reservoir heterogeneity, geological description and effects on fluid flow - models for heterogeneity 1988. Vitenskapelig foredrag

Lars Holden; Jan Høiberg; Estimates of effective permeability 1988. Vitenskapelig foredrag