• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 1271 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Marit Holden; Line Eikvil; Geir Olve Storvik; Methods for updating of model parameters applied within the area of symbol recognition 1993. Vitenskapelig foredrag

Rune Solberg; Utfordringer i satellittfjernmåling til neste generasjon GIS 1993. Vitenskapelig foredrag

Katrine Weisteen Bjerde; Otto Milvang; Keith Andress; Medical applications based on the Image Processing and Interchange (IPI) standard 1993. Vitenskapelig foredrag

Lars Holden; Eivind Damsleth; Short course in geostatistics 1993. Vitenskapelig foredrag

Line Eikvil; OCR - Hvor langt har teknologien kommet? 1993. Vitenskapelig foredrag

Pål Sørgaard; Peter Holmes; EuroCODE - ESPRIT project 6155 (poster) 1993. Vitenskapelig foredrag

Håvard Hegna; Elektronisk offentlig postjournal 1993. Vitenskapelig foredrag

Geir Storvik; Statistical analysis of multispectral MR images from the brain 1993. Vitenskapelig foredrag

Håvard Hegna; EDB og valg 1993. Vitenskapelig foredrag

Ragnar Bang Huseby; Torfinn Taxt; Recognition of 3-D objects in co-registered range- and intensity images using matching 1993. Vitenskapelig foredrag

Line Eikvil; Symbolgjenkjenning og interaktiv vektorisering i rasterbilder 1993. Vitenskapelig foredrag

André Teigland; Ikke-lineær Kalmanfiltrering 1993. Vitenskapelig foredrag

Håvard Hegna; E-post og konferansesystemer 1993. Vitenskapelig foredrag

André Teigland; Introduksjon til forløpsanalyse 1993. Vitenskapelig foredrag

Magne Aldrin; Nye utviklinger innen regresjonsanalyse 1993. Vitenskapelig foredrag

Geir Storvik; Statistiske metoder i medisinsk bildebehandling 1993. Vitenskapelig foredrag

Katrine Weisteen; Multimedia i medisinske applikasjoner 1993. Vitenskapelig foredrag

Katrine Weisteen Bjerde; Relation between IPI, MEDICOM and DICOM 1993. Vitenskapelig foredrag