• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 1271 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Ivar Solheim; Organisasjonseffektivitet og IT - hva viser forskningen? 1994. Vitenskapelig foredrag

Katrine Weisteen Bjerde; Multimedia - muligheter og utfordringer for helsevesenet 1994. Vitenskapelig foredrag

Ivar Solheim; Organisasjonsutvikling og informasjonsteknologi 1994. Vitenskapelig foredrag

Lars Holden; Modeling of sequence strategraphic bounding surfaces 1994. Vitenskapelig foredrag

Katrine Weisteen Bjerde; MEDICOM - Europeisk PACS-standard. Hva er den og hva betyr den for meg? 1994. Vitenskapelig foredrag

Petter Abrahamsen; Stochastic description of geological subsurfaces 1994. Vitenskapelig foredrag

Ragnar Bang Huseby; Statistisk analyse av bilder av kasser med tomflasker 1994. Vitenskapelig foredrag

Ivar Solheim; Metodestrategier i verdiorientert arbeid 1994. Vitenskapelig foredrag

Petter Abrahamsen; Kriging derivatives 1994. Vitenskapelig foredrag

Kari Thoresen; Articulation work - sammenføyningsarbeid? 1994. Vitenskapelig foredrag

Arne Skorstad; Nablakomponentene på Norsk Regnesentral, hva regner vi på? 1994. Vitenskapelig foredrag

Petter Abrahamsen; Geostatistics course 1994. Vitenskapelig foredrag

Katrine Weisteen Bjerde; Recent developments in medical image interchange 1994. Vitenskapelig foredrag

Ragnar Bang Huseby; Topics in image analysis 1994. Vitenskapelig foredrag

Thore Egeland; Frode Georgsen; Ragnar Knarud; Henning Omre; Conditional simulation of facies architecture in fluvial reservoirs 1993. Vitenskapelig foredrag

Thore Egeland; Frode Georgsen; Ragnar Knarud; Henning Omre; Multi facies modelling of fluvial reservoirs 1993. Vitenskapelig foredrag

Kristin Lucie Munthe; Lars Holden; Henning Omre; Eivind Damsleth; Kes Heffer; et al. Subseismic Faults in Reservoir Description and Simulation, SPE 26500-MS , 1993. Vitenskapelig foredrag