• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 1271 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Anne H S Solberg; Vidar Bosnes; Geir Olve Storvik; Vidar Bosnes; Tissue classification in MR images based on a mixed pixel model 1995. Vitenskapelig foredrag

Ragnar Bang Huseby; Recognition of simple objects from noisy and blurred images 1995. Vitenskapelig foredrag

Rune Solberg; André Teigland; Integrasjon av satellittbasert snøkartlegging og HBV-modellen 1995. Vitenskapelig foredrag

Hilde M. Lovett; Marius Bergan; Håvard Hegna; Peter Holmes; Eigil Tapio Skorve; EDB-støttet samarbeid i regi av Norsk Regnesentral 1995. Vitenskapelig foredrag

Ivar Solheim; Endringsprosesser og omstillingskrav i banksektoren 1995. Vitenskapelig foredrag

Michael Gritzman; Drømmen om det perfekte brukergrensesnitt 1995. Vitenskapelig foredrag

Ivar Solheim; Informasjonsteknologi og endringsprosesser i bedriftene 1995. Vitenskapelig foredrag

Michael Gritzman; Vennlige publikumssystemer 1995. Vitenskapelig foredrag

Lars Holden; Petter F. Mostad; Kristin Lucie Munthe; Modeling and analysis of fault patterns 1995. Vitenskapelig foredrag

Anne-Lise Hektoen; Lars Holden; Alister MacDonald; A Bayesian model for sequence stratigraphic bounding surfaces 1995. Vitenskapelig foredrag

Petter Abrahamsen; Geostatistics course 1995. Vitenskapelig foredrag

Kristin Lucie Munthe; Lars Holden; Petter Fredrik Mostad; Chris Townsend; Modelling sub-seismic fault patterns using a marked point process 1994. Vitenskapelig foredrag

Anne-Lise Hektoen; Lars Holden; Øivind Skare; Alister MacDonald; Combining Gaussian fields and fibre processes for modelling of sequence stratigraphic bounding surfaces 1994. Vitenskapelig foredrag

Alhild Lien Eide; Lars Holden; Edel Reiso; Sigurd Ivar Aanonsen; Automatic history matching by use of response surfaces and experimental design 1994. Vitenskapelig foredrag

Eivind Damsleth; Lars Holden; Mixed Reservoir Characterization Methods, SPE 27969-MS , 1994. Vitenskapelig foredrag

Geir Olve Storvik; Recognition of spikes in EEG patterns using hidden Markov chains 1994. Vitenskapelig foredrag