• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 1267 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Kelly Tyler; Frode Georgsen; Adolfo Henriquez; Lars Holden; Håkon Tjelmeland; A program for 3-D modelling of heterogeneities in a fluvial reservoir 1992. Vitenskapelig foredrag

Lars Holden; Oddvar Lia; Scaling of lognormally distributed permeability 1992. Vitenskapelig foredrag

Thore Egeland; Einar Hatlebakk; Lars Holden; Even Åby Larsen; Designing Better Decisions, SPE 24275-MS 1992. Vitenskapelig foredrag

Lars Holden; Henning Omre; Håkon Tjelmeland; Integrated Reservoir Description, SPE 24261-MS , 1992. Vitenskapelig foredrag

Ragnar Bang Huseby; Gutorm Thomas Høgåsen; Geir Olve Storvik; Kjersti Aas; Combining range and intensity data with a hidden Markov model 1992. Vitenskapelig foredrag

Ragnar Bang Huseby; Gutorm Thomas Høgåsen; Geir Olve Storvik; Kjersti Aas; Combining range and intensity data with a hidden Markov model 1992. Vitenskapelig foredrag

Lars Holden; Homogenisering av reservoarparametre 1992. Vitenskapelig foredrag

Geir Storvik; Gjenkjenning av konturer i støyfylte bilder 1992. Vitenskapelig foredrag

Marit Holden; Oppdatering av parameterestimater 1992. Vitenskapelig foredrag

Ivar Solheim; Samfunnsinformatikk 1992. Vitenskapelig foredrag

Otto Milvang; Egenskapsuttrekking fra sonar havbunnsdata 1992. Vitenskapelig foredrag

Gutorm Thomas Høgåsen; Statistikk og bildebehandling 1992. Vitenskapelig foredrag

Ragnar Bang Huseby; Brownske bevegelser og ikke-standard analyse 1992. Vitenskapelig foredrag

Katrine Weisteen; The IPI standard - image processing and interchange 1992. Vitenskapelig foredrag

Katrine Weisteen; Standardisering av lagrings- og utvekslingsformat for ultralydbilder 1992. Vitenskapelig foredrag

Rune Solberg; Satellittfjernmåling - teori og praksis 1992. Vitenskapelig foredrag

Katrine Weisteen; Open systems - the OSI model and relevant protocols 1992. Vitenskapelig foredrag

Håvard Hegna; Terje Grimstad; Ny teknologi og nye tjenester 1992. Vitenskapelig foredrag

Rune Solberg; Analyse av SAR-bilder for jorderosjonsovervåkning 1992. Vitenskapelig foredrag