• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 114 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Jon Helgeland; Ragnar Bang Huseby; Tim Smith; Validation of computer programs for the IWC catch limit algorithm Ukjent, 1997. Populærvitenskapelig artikkel

Håvard Hegna; Oslo og datavalg Osloposten, 1997. Populærvitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Line Eikvil; Reading bar codes from low resolution images Ukjent, 1997. Populærvitenskapelig artikkel

Arild Buland; Olav Hansen; Petter Abrahamsen; Anne-Lise Hektoen; Stochastic reservoir characterization using AVO inversion Ukjent, 1996. Populærvitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Line Eikvil; Tove Andersen; Text recognition from grey level images using hidden Markov models Ukjent, 1996. Populærvitenskapelig artikkel

Håvard Hegna; Valgskandalen dengang, årets lapskaus, og neste gang? (EDB har sine farer) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), pp. 15 15 , (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), 1995. Populærvitenskapelig artikkel

Tove Andersen; Mari Thune; 3D bildeanalyse til tjeneste Teknisk Ukeblad, (ISSN 0040-2354 ), 1995. Populærvitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Line Eikvil; Dagens Sherlock Holmes Teknisk Ukeblad, (ISSN 0040-2354 ), 1995. Populærvitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Tove Andersen; Line Eikvil; Hans Koren; Jørn Lyseggen; Videoanalyse Teknisk Ukeblad, (ISSN 0040-2354 ), 1995. Populærvitenskapelig artikkel

Magne Aldrin; A statistical approach to the modelling of daily car traffic Traffic Engineering and Control, vol. 36, pp. 489 493 , (ISSN 0041-0683 ), , 1995. Populærvitenskapelig artikkel

Tore Schweder; Gro Synøve Hagen; Jon Helgeland; Ingvar Koppervik; Methodology and programs for abundance estimation of northeastern Atlantic minke whales. Estimates for 1989 recomputed Ukjent, 1995. Populærvitenskapelig artikkel

Gro Synøve Hagen; Tore Schweder; Point clustering of minke whales in the Northeastern Atlantic Ukjent, , 1994. Populærvitenskapelig artikkel

Kjersti Aas; Marit Holden; Characterization of lesions in dynamical MRI using contrast agent and statistical analysis Ukjent, pp. 123 127 5 , 1994. Populærvitenskapelig artikkel

Gutorm Thomas Høgåsen; Årsrapport 1993 for Norges Forskningsråds teknologiprogram i bildebehandling og mønstergjenkjenning PIXEL'N, 1994. Populærvitenskapelig artikkel

Thore Egeland; Lars Holden; Datamaskinen som laboratorium Normat, vol. 42, pp. 19 24 6 , (ISSN 0801-3500 ), 1994. Populærvitenskapelig artikkel

Line Eikvil; Harald H. Erichsen; Nye veier i kartdatafangst Kart og Plan, vol. 54, (ISSN 0047-3278 2535-6003 ), 1994. Populærvitenskapelig artikkel

Utgiver Universitetsforlaget

Håvard Hegna; When FTP meets DOS Ukjent, vol. 11, pp. 1 1 , 1994. Populærvitenskapelig artikkel

Håvard Hegna; Oslo-valget var en suksess Arbeiderbladet, (ISSN 0805-3774 ), 1993. Populærvitenskapelig artikkel

Pål Sørgaard; Ivar Solheim; Mål og måloppnåelse med IT i forvaltningen Stat og styring, pp. 28 30 3 , (ISSN 0803-0103 0809-750X ), 1993. Populærvitenskapelig artikkel

Utgiver Universitetsforlaget

Rune Solberg; Referat fra Operationalization of Remote Sensing"" Ukjent, 1993. Populærvitenskapelig artikkel