• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 114 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Mye positivt for digitale synshemmede, men manglende universell utforming roter det til Forskersonen.no, 2023. Populærvitenskapelig artikkel

Lauris Boissonnot; Solveig Engebretsen; Magne Tommy Aldrin; Kondisjonsfaktor hos rognkjeks Norsk Fiskeoppdrett, (ISSN 0332-7132 ), 2022. Populærvitenskapelig artikkel

Irene Brox Nilsen; Anita Verpe Dyrrdal; Thea Roksvåg; Julia Lutz; Kolbjørn Engeland; Styrtregn og styrtflom: Hvordan kan vi unngå skader? Naturen, (ISSN 0028-0887 1504-3118 ), doi: https://doi.org/10.18261/naturen.146.1.6 , 2022. Populærvitenskapelig artikkel

Utgiver Universitetsforlaget

Arnoldo Frigessi Di Rattalma; Alvaro Köhn-Luque; Vessela N. Kristensen; Carl Henrik Gørbitz; Olav Engebråten; Kan statistikk og matematikk redde like mange liv som nye medisiner? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), , 2020. Populærvitenskapelig artikkel

Pierre Lison; Ingrid Lossius Falkum; Kan kunstig intelligens "forstå" språk? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), , 2020. Populærvitenskapelig artikkel

Lars Holger Pilø; Øivind Due Trier; Arnt Børre Salberg; Kunstig intelligens finner skjulte kulturminner Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), pp. 24 25 , (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), 2019. Populærvitenskapelig artikkel

Ingunn Fride Tvete; Marianne Klemp; Lettere, men likevel for vanskelig å bruke opplysningene i norske helseregistre Forskning.no, (ISSN 1891-635X 1891-6341 ), 2018. Populærvitenskapelig artikkel

Utgiver Norges forskningsråd

Kristin Skeide Fuglerud; Inkludering i det digitale samfunnet Effektivvelferd.no, vol. 80000, pp. 14 14 , , 2017. Populærvitenskapelig artikkel

Peter Guttorp; How we know that the Earth is warming CHANCE : New Directions for Statistics and Computing, vol. 30, pp. 6 11 , (ISSN 0933-2480 1867-2280 ), , 2017. Populærvitenskapelig artikkel

Utgiver Taylor & Francis

Kristoffer Herland Hellton; Jo Røislien; Verdens første p-verdi Tidsskrift for Den norske legeforening, vol. 137, pp. 1 3 , (ISSN 0029-2001 0807-7096 ), doi: https://doi.org/10.4045/tidsskr.17.0332 , 2017. Populærvitenskapelig artikkel

Wolfgang Leister; Ingvar Tjøstheim; Göran Joryd; How to Visualise the Qualities of Installations? Norsigd Info, pp. 9 10 , (ISSN 0803-8317 ), , 2015. Populærvitenskapelig artikkel

Wolfgang Leister; Ingvar Tjøstheim; Thor Kristoffersen; Edvard Kristoffer Karlsen; Interacting with a Horse Saddle from the Viking Ages Norsigd Info, pp. 10 13 , (ISSN 0803-8317 ), , 2012. Populærvitenskapelig artikkel

Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; Inkludering av eldre i informasjonssamfunnet Fokus på eldre i informasjonssamfunnet, pp. 61 65 , , 2012. Populærvitenskapelig artikkel

Ragnhild Bieltvedt Skeie; Terje Koren Berntsen; Magne Aldrin; Marit Holden; Using modelled historical concentrations of short lived climate components to constrain the climate sensitivity META, pp. 8 11 , (ISSN 1890-1956 1890-2987 ), 2012. Populærvitenskapelig artikkel

Lars Holden; Which team wins EURO 2012? ScienceNordic.com, , 2012. Populærvitenskapelig artikkel

Lars Holden; Hvem vinner fotball-EM? Forskning.no, (ISSN 1891-635X 1891-6341 ), 2012. Populærvitenskapelig artikkel

Utgiver Norges forskningsråd

Anders Løland; Magne Aldrin; Euro 20.12% revisited Significance, (ISSN 1740-9705 1740-9713 ), , 2012. Populærvitenskapelig artikkel

Utgiver John Wiley & Sons

Magne Aldrin; Anders Løland; Euro 20.12% Significance, (ISSN 1740-9705 1740-9713 ), , 2012. Populærvitenskapelig artikkel

Utgiver John Wiley & Sons

Bård Storvik; Martin Jullum; Strekker Laban seg litt lengre? Forskning.no, (ISSN 1891-635X 1891-6341 ), , 2011. Populærvitenskapelig artikkel

Utgiver Norges forskningsråd

Wolfgang Leister; Eurographics 2010 i Norrköping Norsigd Info, pp. 6 7 , (ISSN 0803-8317 ), 2011. Populærvitenskapelig artikkel