• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 417 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Hanne Therese Wist Rognebakke; Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse og maskinlæring 2023. Faglig foredrag

Hanne Therese Wist Rognebakke; Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse og maskinlæring 2023. Faglig foredrag

Hege Gundersen; Robert Nøddebo Poulsen; Toms Buls; Hartvig C Christie; Medyan Ghareeb; et al. Mapping kelp forests using flying drones and machine learning: A case study from Norway 2023. Faglig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Digitalisering og e-Helse: universell utforming 2023. Faglig foredrag

Till Halbach; IDA-prosjektet: Oversikt 2023. Faglig foredrag

Till Halbach; Populærvitenskapelig forskningsformidling 2023. Faglig foredrag

Till Halbach; Video in Healthcare: Really for All? 2023. Faglig foredrag

Till Halbach; XR for Diversity and Inclusive Experiences 2023. Faglig foredrag

Ingrid Aarnes; Data in abundance, but how do we turn it into information? 2023. Faglig foredrag

Sandeep Pirbhulal; CybAlliance: INTPART Norway, Germany, France and USA Partnership 2023. Faglig foredrag

Solveig Engebretsen; Anders Løland; Pierre Lison; Alt du kan lære om statistisk modellering og maskinlæring på en dag 2023. Faglig foredrag

Michael Christian Kampffmeyer; Hva er kunstig intelligens (KI)? Muligheter og utfordringer 2023. Faglig foredrag

Michael Christian Kampffmeyer; AI’S FUTURE PATH, WHAT ARE THE OPPORTUNITIES? 2023. Faglig foredrag

Anders Løland; Kunstig intelligens, hva er nå det egentlig? 2023. Faglig foredrag

Hanne Therese Wist Rognebakke; Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse og maskinlæring 2023. Faglig foredrag