• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 417 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Kjersti Aas; Explainable AI: Shapley Values 2023. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Explainable AI: LIME and Counterfactual explanations 2023. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Explainable AI: Global explanations 2023. Faglig foredrag

Solveig Engebretsen; Situasjonsforståelse og framskrivning av COVID-19 i Norge 2023. Faglig foredrag

Habtamu Abie; NESIOT (Norwegian Ecosystem for Secure IT-OT Integration) 2023. Faglig foredrag

Habtamu Abie; Norwegian Ecosystem for Secure IT-OT Integration (NESIOT) 2023. Faglig foredrag

Anders Løland; Å forstå og bruke statistikk når man dekker forskning 2023. Faglig foredrag

Ola Haug; Claudio Heinrich-Mertsching; Modelling building water damage risk in a changing climate 2023. Faglig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Universell utforming og helse- og velferdsteknologi , 2022. Faglig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Digital inkludering – alle vil men hvem tar ansvaret? , 2022. Faglig foredrag