• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 417 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Hanne Therese Wist Rognebakke; Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse og maskinlæring 2023. Faglig foredrag

Solveig Engebretsen; Anders Løland; Pierre Lison; Alt du kan lære om statistisk modellering og maskinlæring på en dag 2023. Faglig foredrag

Ingrid Aarnes; Agustin Arguello Scotti; Jacob Skauvold; Ragnar Hauge; Christian Haug Eide; Modelling shoreface geometries with a new facies-algorithm informed by geological rules and analogue data 2023. Faglig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Brynhild Runa Sterri; Terje André Olsen; Rasmus Jørgensen; Jonas Martinsen; Paneldebatt om digital inkludering i det digitale samfunn 2023. Faglig foredrag

Anders Løland; Robindra Prabhu; eXplego: Hvordan velge riktig metode for å forklare kunstig intelligens? 2023. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Forklarbar AI og kredittrisiko 2023. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Big Insight 2023. Faglig foredrag

Øivind Due Trier; Arnt-Børre Salberg; Bruk av kunstig intelligens / dyp læring på jordobservasjonsdata 2023. Faglig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Video for alle - inkluderende videotjenester i helsevesenet , 2023. Faglig foredrag

Solveig Engebretsen; Martin Jullum; Anders Løland; Introduksjon til sentrale metoder i statistisk modellering og maskinlæring 2023. Faglig foredrag

Lars Holden; Velkommen til FFAs årskonferanse 2023. Faglig foredrag

Anders Ueland Waldeland; Foredrag om ChatGPT 2023. Faglig foredrag

Kristoffer Herland Hellton; Anders Løland; Solveig Engebretsen; Alt du kan lære om statistisk modellering og maskinlæring på en dag 2023. Faglig foredrag

Kristoffer Herland Hellton; Anders Løland; Solveig Engebretsen; Alt du kan lære om statistisk modellering og maskinlæring på en dag 2023. Faglig foredrag