• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 95 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Kjersti Aas; Historie og fremtid Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2008. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Tvangsssalg i aksjemarkedet. Kredittkommentar Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2008. Leserinnlegg

Knut Holmqvist; Gamle data blir som nye Vårt land, (ISSN 0805-5424 ), 2007. Leserinnlegg

Knut Holmqvist; Bevarer gamle filer Ukjent, 2007. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Nye metoder - nye svar. Kredittkommentar Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2007. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Bankene bedre rustet Ukjent, 2007. Leserinnlegg

Knut Utne Hollund; Ragnar Hauge; Anne Randi Syversveen; Arild Jørstad; Tove Lie; et al. Use of Simple Stochastic Models for North Sea Field-Development Decisions Journal of Petroleum Technology, vol. 58, pp. 56 57 , (ISSN 0149-2136 1944-978X ), 2006. Leserinnlegg

Åsmund Skomedal; Kjell Thorvaldsen; Kronikk: E-post - et tvilsomt bevis Dagbladet, (ISSN 0805-3766 0807-2043 ), , 2006. Leserinnlegg

Åsmund Skomedal; Kjell Thorvaldsen; Debatt & innlegg: E-trussel mot rettssikkerhet Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2006. Leserinnlegg

Marit Holden; Bioinformatikk-et tverrfaglig forskningsfelt Tilfeldig gang, (ISSN 0803-8953 0806-7406 ), 2006. Leserinnlegg

Ragnar Hauge; SAND-gruppa på NR Tilfeldig gang, (ISSN 0803-8953 0806-7406 ), 2006. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Statistisk analyse for finans, forsikring og råvaremarkerder Tilfeldig gang, (ISSN 0803-8953 0806-7406 ), 2006. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Statistisk analyse for Finans, Forsikring og Råvaremarkeder Tilfeldig gang, (ISSN 0803-8953 0806-7406 ), 2006. Leserinnlegg

Magne Aldrin; Miljø, marin og helse ved Norsk Regnesentral Tilfeldig gang, (ISSN 0803-8953 0806-7406 ), 2006. Leserinnlegg

Arnoldo Frigessi; Statistics for Innovation Tilfeldig gang, (ISSN 0803-8953 0806-7406 ), 2006. Leserinnlegg

Ingunn Fride Tvete; Fra redaktøren Tilfeldig gang, (ISSN 0803-8953 0806-7406 ), 2006. Leserinnlegg

Bård Storvik; Xeni Kristine Dimakos; Beregner gevinst ved utbygginger Ukjent, 2006. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Ser ikke rasfaren Ukjent, 2005. Leserinnlegg

Lars Holden; Vil vi ha et kunnskapsbasert næringsliv itavisen, 2005. Leserinnlegg

Håvard Hegna; Elektronisk valg på ville veier Dagsavisen, (ISSN 1503-2892 ), 2004. Leserinnlegg