• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 95 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Anders Løland; Vil vi ha robotlate dommere? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), vol. 160, pp. 27 27 , (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), , 2019. Leserinnlegg

Lars Holden; Instituttene ønsker å bli mer involvert i Forskningsrådets vurdering av forskerkompetanse Forskningspolitikk, (ISSN 0333-0273 0805-8210 ), , 2019. Leserinnlegg

Lars Holden; Anders Løland; Ingen kvikkfiks for statistikken Forskningsetikk, vol. 2, pp. 26 26 , (ISSN 1502-6353 ), , 2019. Leserinnlegg

Håkon Haugli; Lars Holden; Agnes Landstad; Underfinansiering bremser Norges kunnskapsmotor Dagens Perspektiv, pp. 36 36 , , 2019. Leserinnlegg

Anders Løland; Enkelte forskere går seg vill i frykten for datatørke Forskning.no, (ISSN 1891-635X 1891-6341 ), , 2019. Leserinnlegg

Utgiver Norges forskningsråd

Anders Løland; Fem utfordringer for ansvarlig digitalisering Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), vol. 159, pp. 1 , (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), , 2018. Leserinnlegg

Lars Holden; Hvordan sikre rettferdig vurdering på eksamen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), 2018. Leserinnlegg

Anders Løland; Ikke se til Facebook! NRK Ytring, , 2018. Leserinnlegg

Lars Holden; Håkon Haugli; Forunderlig om forskning Dagens næringsliv, pp. 31 , (ISSN 0803-9372 ), 2017. Leserinnlegg

Lars Holden; Mindre samfunnsnyttig forskning Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), pp. 22 22 , (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), 2017. Leserinnlegg

Helge Holden; Lars Holden; Oljefondet kan spare penger Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), , 2016. Leserinnlegg

Lars Holden; Perspektiver på forskning Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), 2016. Leserinnlegg

Lars Holden; Svak analyse av forskning Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), 2016. Leserinnlegg

Anders Løland; Overdreven tro på kunstig intelligens Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), pp. 15 15 , (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), , 2016. Leserinnlegg

Wolfgang Leister; INREMO nettverksprosjektet er avsluttet Norsigd Info, pp. 8 8 , (ISSN 0803-8317 ), , 2015. Leserinnlegg

Wolfgang Leister; Inntrykk fra Siggraph Asia 2014 i Shenzhen Norsigd Info, pp. 5 6 , (ISSN 0803-8317 ), , 2015. Leserinnlegg

Wolfgang Leister; Inntrykk fra Eurographics 2014 i Strasbourg Norsigd Info, pp. 4 5 , (ISSN 0803-8317 ), , 2015. Leserinnlegg

Marion Haugen; Ikke grunnlag for konklusjon om invers sammenheng mellom pasientsikkerhetskultur og pasientskader Dagens medisin, (ISSN 1501-4290 1501-4304 ), , 2015. Leserinnlegg

Dag Rune Olsen; Lars Holden; Samarbeid om fremragende og innovativ forskning Forskningspolitikk, vol. 1, pp. 4 5 , (ISSN 0333-0273 0805-8210 ), , 2015. Leserinnlegg

Håkon Haugli; Lars Holden; Bruk Forskningsrådet! Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), 2015. Leserinnlegg