• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 95 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Håkon Haugli; Lars Holden; Samfunnets behov bør styre Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), , 2015. Leserinnlegg

Lars Holden; Nytt forskningsråd? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), , 2013. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Ekstremvær, Bolt og børsfall Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2011. Leserinnlegg

Gunnar Jordfald; Lars Holden; Staten gir og staten tar Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), 2011. Leserinnlegg

Lothar Fritsch; Motbør for mobilbillett - Intervjuet av Bjørn Egil Halvorsen Ukjent, 2011. Leserinnlegg

Lars Holden; Lite om samfunnsnytten av norsk forskning Forskningspolitikk, (ISSN 0333-0273 0805-8210 ), 2011. Leserinnlegg

Lars Holden; Hva med samfunnsnyttig forskning? Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2011. Leserinnlegg

Jostein Skurdal; Torbjørn Digernes; Lars Holden; Gry Agnete Alsos; Berit Hyllseth; et al. Styrket samarbeid mellom forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler Forskningspolitikk, vol. 4, pp. 20 21 , (ISSN 0333-0273 0805-8210 ), 2010. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Stor formue - flaks eller dyktighet? Kapital, (ISSN 0332-5423 ), 2010. Leserinnlegg

Lars Holden; Paul Chaffey; Samfunnets avkastning fra forskningen Forskning.no, (ISSN 1891-635X 1891-6341 ), , 2010. Leserinnlegg

Utgiver Norges forskningsråd

Lars Holden; Kvinner er velkomne på instituttene Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), 2009. Leserinnlegg

Anders Løland; Riiseflaks! http://fotball.aftenposten.no/landslaget/article152639.ece Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), 2009. Leserinnlegg

Anders Løland; Gunnhildur Högnadóttir Steinbakk; Dårligere enn banken Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2009. Leserinnlegg

Lars Holden; Ønsker om forskning Forskning.no, (ISSN 1891-635X 1891-6341 ), , 2009. Leserinnlegg

Utgiver Norges forskningsråd

Kjersti Aas; Risiko og krise. Kredittkommentar Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2009. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Ingen fri lunsj mer? Kredittkommentar Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2009. Leserinnlegg

Kjersti Aas; Hvor mange sorte svaner? Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2008. Leserinnlegg

Knut Utne Hollund; Odd Kolbjørnsen; Ragnar Hauge; Tove Lie; Arild Jørstad; Palisade - quantifying risk Digital Energy journal, 2008. Leserinnlegg

Habtamu Abie; Jørn Inge Vestgården; Meldingsformidling er en milliardbransje - i euro! ComputerWorld Norge, (ISSN 1501-6595 ), , 2008. Leserinnlegg