• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 2362 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Thor O. Kristoffersen; Ivar Rummelhoff; Audun Stolpe; Bjarte M. Østvold; Regelverk, digitalisering og automatisering 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Till Halbach; Trenton Schulz; Joschua Thomas Simon-Liedtke; Forskning innen digital inkludering: Erfaringer og anbefalinger for bruk av metoder, verktøy og praktisk tilrettelegging 2023 utgave 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Trenton Schulz; Ingrid Utseth; Oppsummering: stein-saks-papir robot 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Fredrik Andreas Dahl; Ragnar Hauge; Bjarte M. Østvold; Sjakkjuks 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Daniel Martin L Barker; Generalized focused inversion for PCube+ 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Ivar Rummelhoff; Thor O. Kristoffersen; Bjarte M. Østvold; O3.2-3: The DbSpec Executable Specification Language 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Thor O. Kristoffersen; Bjarte M. Østvold; Ivar Rummelhoff; O3.1: Process definition and guidelines for system decommissioning 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Audun Stolpe; Thor O. Kristoffersen; Bjarte M. Østvold; R2030: Digitaliseringsvennlig regelverk. Metoder for regelverksforenkling, med eksempler fra bruksforskriften 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Roufaida Laidi; Ilangko Sellappah Balasingham; Sandeep Pirbhulal; CybAlliance WP4 Annual Report 2023 Innovation and Long-term Sustainability 2023. Rapport

Utgiver Oslo Universitetssykehus

Habtamu Abie; Sandeep Pirbhulal; CybAlliance WP2 Annual Open Seminar Report 2023 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Habtamu Abie; Sandeep Pirbhulal; CybAlliance WP2 Annual National and International Workshops Report 2023 2023. Rapport

Utgiver NR

Habtamu Abie; Sandeep Pirbhulal; CybAlliance WP2 Annual Mobility Report 2023 2023. Rapport

Utgiver NR

Marion Haugen; Ragnar Bang Huseby; Magne Tommy Aldrin; Investigating strategies for optimal use of a new lice treatment - part two: Appendix 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Marion Haugen; Ragnar Bang Huseby; Magne Tommy Aldrin; Investigating strategies for optimal use of a new lice treatment - part two 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Daniel Howell; Anders Nielsen; Brian Stock; Kotaro Ono; Laura Clain; et al. Advice on fishing opportunities for Barents Sea capelin in 2024 — ICES subareas 1 and 2 excluding Division 2.a west of 5°W , 2023. Rapport

Utgiver Havforskningsinstituttet

Hanne Therese Wist Rognebakke; June 2022 – May 2023 Validation of property value estimates Houses 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Hanne Therese Wist Rognebakke; January 2022 – December 2022 Validation of property value estimates 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral