• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 2362 publikasjoner funnet
  • Utgiver
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Alba Ordonez; Anders U. Waldeland; Searching for similar seismic structures using deep neural networks 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Bjarte M. Østvold; Ivar Rummelhoff; Lars Haukli; Malware analysis: Tool support and innovation opportunities 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Till Halbach; Kristin Skeide Fuglerud; Hva sier Norges Blindeforbunds Synslikestillingsbarometer om digital kompetanse, arbeid og digitale produkter og tjenester? vol. 2023, (ISSN 978-82-539-0572-3 ), 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Marion Haugen; Ragnar Bang Huseby; Magne Tommy Aldrin; Investigating strategies for optimal use of a new lice treatment 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Motvirkning av ensomhet gjennom inkludering i informasjonssamfunnet: iStøtet sluttrapport (ISSN 978-82-539-0571-6 ), 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Sonja Erlenkamp; Rudolph Brynn; Kristin Skeide Fuglerud; Handlingsplan for å oppnå mer inkluderende videotjenester i Helsevesenet , 2023. Rapport

Utgiver Sunnaas Sykehus HF

Alba Ordonez; Amund Hansen Vedal; Improving model understanding of cancer lesions via a challenging dataset 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Ingrid Aarnes; Valhall 5B model report 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Daniel Martin L Barker; PCube+ FFT Likelihood calculation method 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Thor O. Kristoffersen; Audun Stolpe; Bjarte M. Østvold; Sustainability: Regulation, processes, and technology 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Joschua Thomas Simon-Liedtke; Anne Bjørg Haugan; Anette Schia Kaasa; Berit Lilly Wiborg; et al. Tilrettelegging av kundereisen for alle i reiselivet: Forprosjektrapport vol. 2023, (ISSN 978-82-539-0571-6 ), 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Joschua Thomas Simon-Liedtke; Till Halbach; Kristin Kjæret; Eva Elida Skråmestø; Motvirkning av ensomhet gjennom inkludering i informasjonssamfunnet: iStøtet sluttrapport vol. 2023, (ISSN 978-82-539-0571-6 ), 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Kristoffer Herland Hellton; Anders Løland; Modell for valgprognoser 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral Oslo

Maria Astrup Hjort; Synne Solbakken; Hilde Reinertsen; Håkon Jendal; Shahzad Rana; et al. Rapport. Utvalget for bevaring av digitalt skapt dokumentasjon. 15. mai 2023 , 2023. Rapport

Utgiver Arkivverket
Utgiver Norsk Regnesentral