Transport

Vi har i lengre tid jobbet med transport og logistikk, og har utviklet metoder for å beregne trafikkvolum på veiene og passasjerprognoser for kollektivtrafikken.

I begge tilfeller er det basert på ufullstendige tellinger. Vi har også beregnet trafikkvolum basert på optiske satellittbilder.

Noen prosjekter handler om trafikk og luftforurensning. Vi har for eksempel påvist og tallfestet effekten av veisalting. I andre prosjekter har vi sett på distribusjon av varer, blant annet for å beregne prognoser for optimal leveranse av blader og aviser til ulike forhandlere i Norge.

Felles for disse anvendelsene er at metodikken tar hensyn til systematiske mønstre over tid, som for eksempel at passasjertrafikk typisk er preget av sesong, og variasjoner i time, døgn og uke.

Aktuelle prosjekter