Publications:

46 publications found

Publication

Year

Category

2017

Vitenskapelig artikkel

2016

Vitenskapelig foredrag

2016

Lecture

2011

Lecture popular

2010

Lecture popular

2009

Lecture popular

2008

Lecture popular

2007

Lecture popular

2005

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel