Publikasjoner:

46 treff i publikasjoner

Publikasjon

År

Kategori

2017

Vitenskapelig artikkel

2016

Vitenskapelig foredrag

2016

Faglig foredrag

2011

Populærvitenskapelig foredrag

2010

Populærvitenskapelig foredrag

2009

Populærvitenskapelig foredrag

2008

Populærvitenskapelig foredrag

2007

Populærvitenskapelig foredrag

2005

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel